Regulamin

Regulamin sklepu internetowego primatorsklep.pl

 

1.   Sklep internetowy działający pod adresem www.primatorsklep.pl (Sklep) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całej Polski. Sklep prowadzi sprzedaż dla Konsumentów jak i przedsiębiorców dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2.   Właścicielem sklepu internetowego jest PRIMATOR spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „PRIMATOR Henryk Kraszewski” Barbara  Kraszewska), ul. Zambrowska 1a, 18-220 Czyżew, NIP: 722 164  05 75,  KRS:  0001093606 (Sprzedawca).

 

3.   Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:

·     Korespondencyjnie: PRIMATOR spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zambrowska 1a, 18-220 Czyżew

·     Mailowo: sklep@primator.pl

·     Telefonicznie: (86) 275 50 09

·      Adres do zwrotu towaru: j.w.

·      Adres do wysłania reklamowanego towaru: j.w.

 

4.   Definicje:

·     Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

·     Konto: uregulowana odmiennym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną) dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto

·     Klient: dokonujący zakupów w Sklepie

·     Konsument: Klient dokonujący zakupów jako  konsument w rozumieniu art 22¹ kodeksu cywilnego

·     Regulamin: niniejszy regulamin

·     Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym primatorsklep.pl

·     Sprzedawca: PRIMATOR spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „PRIMATOR Henryk Kraszewski” Barbara  Kraszewska),

ul. Zambrowska 1a, 18-220 Czyżew, NIP: 722 164  05 75, KRS: 0001093606.

 

5.   Dla prawidłowego korzystania z funkcjonalności Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest także aktywne konto poczty elektronicznej z adresem e-mail.

 

6.   Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Sprzedającego zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

 

7.   Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli:

·     osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej, oraz

·     złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego

·     umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

8.   Zamieszczona na stronie internetowej sklepu informacja o towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

9.    Klient może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym kolejnym zamówieniu.

 

10.  Ceny oferowanych produktów podane są na stronie internetowej przy poszczególnych pozycjach towarowych. Podane ceny są cenami brutto (obejmują podatek VAT) w złotych polskich. Wybrany do kupienia towar Klient powinien dodać(wrzucić) do koszyka w Sklepie, przejść do zawartości  koszyka, a następnie wybrać z opcji dostępnych w Sklepie sposób dostawy towaru i metodę płatności,  zalogować się  na konto lub kontynuować zakupy bez logowania (w przypadku zakupów bez  rejestracji), wybrać  typ dokumentu (paragon, faktura VAT, faktura  imienna), podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia (imię nazwisko, adres  dostawy,  telefon  kontaktowy,  adres e-mail,  następnie zaakceptować regulamin i potwierdzić zamówienie  przyciskiem „potwierdź zakup z  obowiązkiem zapłaty” i  opłacić zamówienie  w  przypadku wybrania  płatności  PayU. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia  Klient otrzymuje na wskazany adres  e-mail. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty  dostawy  zależą  od wagi i  wymiarów przesyłki zawierających  zakupiony  towar. Każdy  towar w  sklepie  ma  przypisaną wagę i na tej podstawie jest automatycznie wyliczany  w  trakcie  składania zamówienia koszt  dostawy. W przypadku niestandardowych  wymiarów (suma boków  przekracza 220 cm lub jeden z boków przekracza 120 cm), koszt dostawy podlega indywidualnej wycenie.  Suma kosztów zamówienia i dostawy jest widoczna w podsumowaniu zamówienia i akceptowana przez Klienta przyciskiem  „potwierdź zakup z  obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów, zmiany cen produktów, kosztów wysyłki oraz tworzenia promocji na wybrane produktu na stronie internetowej.

 

11.  Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania towaru bez wad (zgodnych z umową). Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Regulaminie Sklepu. W przypadku wybrania przez Klienta opcji zapłaty z góry Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu  potwierdzenia wpłaty. W sytuacji gdy Klient w ramach jednego zamówienia zakupił towary o różnym terminie realizacji zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym czasie realizacji.  Koszt  przygotowania  przesyłki i  jej opakowania zawarte jest  w   koszcie  dostawy.

 

12.  Zamówiony  towar  dostarczany jest  za  pośrednictwem firmy  kurierskiej InPost sp. z o.o. Przesyłka  zawierającą zamówiony towar przygotowywana jest  do  wydania  kurierowi w  terminie  do dwóch  dni  roboczych. W przypadku braku  towaru  na magazynie lub wydłużeniu czasu  koniecznego  do  sprowadzenia  towaru przez Sprzedawcę  od dostawców, Klient jest niezwłocznie informowany drogą  telefoniczną o ty fakcie. W takim przypadku Klient może zmienić lub anulować swoje zamówienie (w przypadku całkowitego lub częściowego anulowania po  opłaceniu zamówienia  środki  zostaną zwrócone  na  podane  przez Klienta  konto bankowe w terminie 7 dni roboczych). Czas dostawy liczy się od momentu wydania  przez Sprzedawcę przesyłki  kurierowi w celu  doręczenia i jest  z godny z aktualnym harmonogramem doręczania przesyłek  przez In Post sp. z o.o.

 

13.  Ceny produktów podane na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia są wiążące. Wszystkie produkty znajdujące się aktualnie w ofercie sklepu internetowego są dostępne.

 

14.  Zapłata za zamówiony towar może nastąpić w zależności od wyboru Kupującego:  za pobraniem,  prze PayU,  BLIK, przelew tradycyjny. W przypadku wybrania opcji płatności z góry zapłaty należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, iż w przypadku niektórych z dostępnych metod płatności ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metoda możliwe będzie wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Klient dokonując zakupu w Sklepie akceptuje wystawianie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

15.  Paragon, faktura  imienna lub faktura VAT wystawiane są po otrzymaniu zapłaty przez Sprzedawcę i wysyłane z towarem. Klient ma prawo zdecydować, czy chce otrzymać paragon, czy fakturę.

 

16.  Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

17.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 

18.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj. PRIMATOR spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zambrowska 1a, 18-220 Czyżew o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

 

19.  Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie głównej sklepu, jak również stanowiącego załącznik do nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

20.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

·     Świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

·     W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

·     W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·     W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

·     W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

·     W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

·     W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

·     W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

·     W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

·     Zawartej w drodze aukcji publicznej.

·     O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

·     O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

21.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy wysłać przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy

 

22.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o  decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu; który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

23.  Odesłanie bądź przekazanie Sprzedawcy rzeczy następuje pod adresem, PRIMATOR spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zambrowska 1a, 18-220 Czyżew niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.  

 

24.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy.

25.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

26.  Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub faktura VAT).

 

27.  Złożenie i rozpatrzenie reklamacji:

·     Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.

·     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana jest niezgodna z  umową.

·     Towar przed wysłaniem do Klienta podlega sprawdzeniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń i braków jakościowych.

·     Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

·     Sprzedawca nie jest uczestnikiem kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z 23.08.2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

·     Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Klienta nr zamówienia oraz dokładny opis niezgodności z umową dotyczący reklamowanego produktu. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura lub inne potwierdzenie) oraz reklamowany produkt.

·     Reklamacje można zgłaszać drogą mailową na adres sklep@primator.pl, bądź korespondencyjnie.

·     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres, bądź adres mailowy wskazany w  reklamacji. O ile w wyniku reklamacji Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy za zakupiony towar, przelew zostanie przesłany zgodnie z danymi umieszczonymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

28.  Gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu satysfakcjonującego Konsumenta, ma On na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego, polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w ramach procedur określonych prawem. Skorzystanie z w/w sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

29.  Do zawarcia umowy (dokonania zakupu) konieczne są do wykonania następujące czynności:

·       Wybranie określonych towarów

·       Wybór sposobu dostawy oraz płatności

·       Uzgodnienie szczegółów (jeżeli dotyczy)

·       Zapoznanie się i zaakceptowanie podanych informacji i regulaminu

·       Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 

30.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.

31.  Wszelką korespondencję do Sprzedawcy należy kierować pod adresem jak w punkcie 4.

32.  Ochrona danych osobowych:

a)   Administratorem danych osobowych przekazanych przez Konsumenta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie – Polityce prywatności.

b)   Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: RODO.

c)   Dane osób fizycznych będą przetwarzane w związku z :

·     Wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie.

·       Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy  zawartej ze Sprzedawcą ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy.

·       Istnieniem uzasadnionych wymogów Sprzedawcy tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

·       Realizacją wymogów ustawowych ciążących na Sprzedawcy ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Sprzedawcę.

d)   Podanie danych przez Konsumenta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa podania danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez stronę Sklepu.

e)   Dane Konsumenta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu (w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i nastąpi najpóźniej), w którym:

·     w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody;

·     w przypadku, gdy Sprzedawca  przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

·     w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

·     w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane w związku z zawarciem, realizacją umowy, na czas realizacji tej umowy, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych co może być związane np. z rozliczeniem finansowym tej umowy, dochodzeniem roszczeń o zapłatę lub obroną przed roszczeniami.

f)    Konsument ma prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

g)   W celu realizacji swoich praw, Konsument powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z p. 6-8 Regulaminu

h)   W przypadku gdy Konsument uzna, iż jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa UODO.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)